Gợi ý 7 cách viết tiêu đề cho bài quảng cáo bán hàng

Viết bài quảng cáo bán hàng không phải dễ dàng, nhất là với tay mơ nhập môn viết lách. Bản thân mình từng chật vật khi nghĩ ra một tiêu đề hay và trình lên khách hàng, cũng có những lời từ chối, cũng có những nhận xét tích cực. Hành trình 2 năm với […]