Book Proposal là gì, làm thế nào để viết Book Proposal thu hút?

Thông thường, sau khi hoàn thành bản thảo, phần lớn tác giả sẽ chọn gửi bản thảo đến các NXB hoặc đơn vị phát hành sách nhằm tìm kiếm cơ hội xuất bản sách với chi phí 0 đồng. Bên cạnh bản thảo hoàn chỉnh, một số tác giả sẽ gửi kèm Book Proposal nhằm […]