10 cuốn sách giúp bạn tăng vốn từ, chữa bí từ khi viết

Công việc writing mentor giúp mình tiếp xúc với nhiều bạn khác nhau, nhờ đó hiểu rõ một trong những hạn chế khiến các bạn viết chưa tốt là nghèo nàn vốn từ, bí từ khi viết. Một học viên của mình đã dùng từ “giao diện” để chỉ về “gương mặt” khi viết. Hoặc […]