Vì sao nội dung của chat GPT không thể sánh kịp bạn?

Một nhà báo tự do ở Anh Henry Williams đã nhập câu lệnh “Viết một bài về cổng thanh toán là gì” vào Chat GPT. Kết quả chỉ trong vòng 30 giây, AI đã cho ra bài viết với các luận điểm rõ ràng, lập luận chắc chắn, đạt 100% unique và dĩ nhiên hoàn […]