Cộng tác với báo chí và cách mình có mặt trên 10 tờ báo khác nhau

Nếu như những người làm viết lách khác chọn cho mình hình thức trở thành CTV cứng, có nguồn thu nhập cố định với viết báo thì mình lại cộng tác theo hình thức tự do (linh hoạt). Việc cộng tác với báo chí giúp mình “trang trí” hồ sơ cá nhân đẹp hơn, có […]