Học và thực hành copyworking như thế nào?

Có một tác giả từng chia sẻ rằng: “Trong viết lách có một phương pháp gọi là “copyworking”, trong đó người ta chép lại, tiếp thu giọng văn, học cách viết của người viết khác.” Copyworking là một thuật ngữ không quá xa lạ trong giới viết, nhưng sẽ là mới mẻ với các bạn […]