Tăng tỷ lệ click bằng 10 cách đặt tiêu đề hấp dẫn

Tăng tỷ lệ click bằng 10 cách đặt tiêu đề hấp dẫn

Khoảng 80% độc giả sẽ đọc tiêu đề trước khi đọc nội dung bài viết (theo copyblogger.com). Điều này cho thấy tiêu đề quyết định rất lớn đến hiệu quả của toàn bộ tác phẩm. Nếu bạn chưa biết cách đặt tiêu đề hấp dẫn, vậy thì đừng bỏ qua 10 gợi ý dưới đây […]