Viết blog duongstory.com đã mang đến cho mình những gì?

Viết blog duongstory.com cũng mở ra cho mình nhiều cơ hội mới như có một cộng đồng độc giả riêng, trở thành writing mentor cho chính Khóa học Viết blog 1:1 và có thêm những khách hàng mới. Thoát khỏi tình trạng bí ý tưởng Hơn 50% học viên đang theo học cùng mình nhận […]

Duong’s Story: Đem câu chuyện cũ họa đôi ba dòng!

Dự định tạo một blog cá nhân nhen nhóm trong đầu mình từ lâu lắm rồi. Thế nhưng lúc đó chưa hiểu bản thân muốn gì, viết gì. Thế nên ý nghĩ về việc làm một blog chợt lóe rồi cũng dần tắt hẳn. Nhiều năm sau đó, mình chẳng còn nghĩ về blog nữa. […]