Mình lập kế hoạch viết cho dự án cá nhân như thế nào?

Là một người viết tự do, làm nhiều công việc từ Content Writer, Writing Mentor,… quản lý hơn 3 kênh cá nhân khác nhau, mình đã xây dựng nội dung với tần suất 1 – 2 bài/tuần cho website cá nhân (6 bài/tháng); viết ít nhất 3 nội dung/tuần trên trang Facebook (tối thiểu 12 […]