Bài học từ Money Hacks – cuốn sách tài chính dành cho freelancer

Trở thành freelancer, đau đầu nhất không chỉ là việc nâng cao kỹ năng nghề, tìm kiếm khách hàng mà còn là quản lý tài chính cá nhân. Sách điện tử về tài chính Money Hacks được viết từ 3 freelancer lành nghề giúp những người làm tự do biết cách quản lý hiệu quả.  […]