Chi tiết mũi đâm xô và thực hành thêu khăn tay lá phong

Buổi chiều hôm ấy, tôi đem tất cả dụng cụ thêu của mình ra bờ sông. Ngồi bên sông Hàn lộng gió, mặc kệ tiếng người gọi nhau í ới và cả tiếng xe chạy qua lại, tôi chìm đắm miên man trong khúc nhạc đâm xô diệu kỳ. Chiếc khăn tay ra đời với […]