10 “nỗi sợ” của newbie khi muốn trở thành freelance writer (#1)

Trong một lần tham gia sự kiện dành cho cộng đồng những người làm freelancer, mình được lắng nghe, chia sẻ rất nhiều về nghề freelance writer. Một trong số câu hỏi mà các bạn vẫn còn chưa tìm được câu trả lời, chẳng hạn như là: Làm thế nào để bắt đầu viết trên […]