Sách Nằm nghe gió thổi sau hè và 101 câu chuyện “hậu trường”

Bạn có biết, câu chuyện đầu tiên trong cuốn sách Nằm nghe gió thổi sau hè được mình viết vào năm 2021. Mãi đến đầu năm 2023, mình mới chính thức hoàn thành 40,000 chữ cho bản thảo. Những câu chuyện “hậu trường” đằng sau sách, mình sẽ kể trong bài viết này. Bài đầu […]