Mình viết hiệu quả hơn trong 2 năm làm tự do nhờ công cụ này

Khi chia sẻ về xuất thân học trường Báo, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng mình có lợi thế về viết hoặc có sẵn nền tảng về viết, vậy nên bắt đầu dễ dàng hơn. Thực tế, mình đã làm trái ngành sau khi tốt nghiệp và quãng thời gian 2 năm dịch bệnh đầy khó […]