56 website ảnh miễn phí chất lượng cao dành cho các writer – P.1

Hầu hết chúng ta đều sử dụng hình ảnh trên internet để đưa vào minh họa cho website mà không hề biết cách này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số ảnh miễn phí nhưng có những hình ảnh bản quyền không được sử dụng cho mục đích thương mại. Vậy phải làm thế nào? […]