Mình đã trở thành writing mentor như thế nào?

Bắt đầu trở lại với viết lách từ tháng 3.2021 sau 5 năm lưu lạc, mình đã trở thành writing mentor của cộng đồng OWD Những người viết hằng ngày trong 2 mùa. Đồng thời cũng trở thành mentor cho chính các khóa học viết 1:1 của bản thân. Vậy mình đã làm gì để […]