Muốn phát triển blog bền vững, đừng chỉ viết theo cảm hứng

Hơn 5,000 lượt truy cập tự nhiên mỗi tháng, gần 200 bạn đăng ký theo dõi bản tin từ blog hằng tuần và 64 lượt enroll (đăng ký) cho ebook Những ngày tôi viết,… được đo lường từ blog duongstory.com. Những con số không biết nói dối và mình tin rằng những chia sẻ dưới […]