Hiểu rõ bản chất blog và công việc viết nội dung blog

Sau một thời gian chia sẻ về viết nội dung blog trên MXH, mình nhận được khá nhiều tin nhắn của các bạn để tìm hiểu về công việc này. Tuy nhiên điều mà mình nhận thấy rằng hầu như rất ít người hiểu đúng về blog và bản chất của nó. Đa số câu […]