VIẾT TỐT HƠN

Bài viết mới nhất

Học và thực hành copyworking như thế nào?

Tác giả Linh Phan từng chia sẻ rằng: “Trong viết lách có một phương pháp gọi là “copyworking”, trong đó người ta chép lại, tiếp thu giọng văn, học cách viết của người viết khác.” Copyworking là một thuật ngữ

Đọc tiếp