399.000 

Khóa học: Viết blog (Online Course)

Course Duration: 0

Bạn sẽ học được gì

 • Những khái niệm cơ bản về blog và bài viết chuẩn Seo
 • Cấu trúc một bài viết blog
 • Tìm chủ đề (từ khóa) và hướng dẫn viết bài blog cơ bản
 • Cách đăng bài viết lên blog
 • Cách pr, quảng cáo blog có được lượt view đầu tiên

Danh sách bài học

Phần 1: Khái niệm cơ bản về blog và viết bài chuẩn Seo

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Một số lưu ý quan trọng
 • Cấu trúc bài viết blog/bài chuẩn Seo
 • Ghi nhớ 1

Phần 2: Hướng dẫn viết bài blog hoàn chỉnh
Trong phần này, bạn sẽ học được: 1. Cách tìm từ khóa, lên ý tưởng 2. Các dạng bài blog phổ biến 3. Hướng dẫn viết tiêu đề 4. Hướng dẫn viết thân bài 5. Hướng dẫn viết kết bài

Phần 3: Một số vấn đề liên quan đến tối ưu chuẩn Seo

Phần 4: Cách quảng cáo blog để có lượt view đầu tiên
Trong phần này bạn sẽ biết được cách: 1. Tại sao không ai đọc blog của bạn? 2. Cách cải thiện lượt view cho blog gồm: - Chia sẻ blog ở đâu - Giới thiệu blog như thế nào?

Bonus: 5 bước giúp blog có lượt truy cập đầu tiên cho blog

399.000 

Khóa học: Viết blog (Online Course)

Course Duration: 0

Bạn sẽ học được gì

 • Những khái niệm cơ bản về blog và bài viết chuẩn Seo
 • Cấu trúc một bài viết blog
 • Tìm chủ đề (từ khóa) và hướng dẫn viết bài blog cơ bản
 • Cách đăng bài viết lên blog
 • Cách pr, quảng cáo blog có được lượt view đầu tiên

Danh sách bài học

Phần 1: Khái niệm cơ bản về blog và viết bài chuẩn Seo

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Một số lưu ý quan trọng
 • Cấu trúc bài viết blog/bài chuẩn Seo
 • Ghi nhớ 1

Phần 2: Hướng dẫn viết bài blog hoàn chỉnh
Trong phần này, bạn sẽ học được: 1. Cách tìm từ khóa, lên ý tưởng 2. Các dạng bài blog phổ biến 3. Hướng dẫn viết tiêu đề 4. Hướng dẫn viết thân bài 5. Hướng dẫn viết kết bài

Phần 3: Một số vấn đề liên quan đến tối ưu chuẩn Seo

Phần 4: Cách quảng cáo blog để có lượt view đầu tiên
Trong phần này bạn sẽ biết được cách: 1. Tại sao không ai đọc blog của bạn? 2. Cách cải thiện lượt view cho blog gồm: - Chia sẻ blog ở đâu - Giới thiệu blog như thế nào?

Bonus: 5 bước giúp blog có lượt truy cập đầu tiên cho blog