10 dạng bài blog phổ biến dành cho blogger

Blogging Wizard (1) cho rằng có 40 loại bài viết khác nhau mà bạn có thể áp dụng để viết bài cho blog. Trong khi đó OptinMonster (2) gợi ý 73 dạng bài viết trên blog. Thông thường các blogger sẽ không viết tất cả dạng bài trên, họ chỉ tập trung vào những thể […]