Nguyên nhân khiến bài viết lan man dài dòng và cách khắc phục

Có một lỗi viết cơ bản mà 90% những học viên khóa học Viết từ số 0 của mình đều mắc, đó là lỗi viết lan man dài dòng. Nghĩa là khi các bạn ấy muốn diễn tả một điều gì, thay vì sử dụng một câu để nói về vấn đề đó, các bạn […]