Người thầy đầu tiên

Thường những gì đặc biệt xuất hiện đầu tiên luôn làm người ta nhớ mãi. Là buổi học đầu tiên, là người thầy đầu tiên… Suốt năm năm tiểu học, giáo viên chủ nhiệm của tôi toàn là cô, chỉ duy nhất có một người là thầy. Khi nhận lớp bốn với 31 đứa học […]