Ebook: Những ngày tôi viết

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Cuốn ebook là tập hợp 30 bài được chọn lọc trong 130 bài viết đăng tải trên cộng đồng viết lách với gần 40,000 thành viên. Trong 30 bài viết này, sẽ có những bài viết sáng tác, viết sáng tạo, những mẹo, hướng dẫn hữu ích để giúp bạn viết tốt hơn.

Course Content

Giới thiệu ebook Những ngày tôi viết

  • Lời mở đầu
    00:00
  • Nội dung các phần
    00:00

Chặng 1: Kể bạn nghe về những ngày tôi viết

Chặng 2: Cải thiện kỹ năng viết & mẹo cơ bản

Chặng 3: Tản mạn chuyện viết: kỷ luật và sự “cho đi”

Tải trọn bộ Ebook Những ngày tôi viết

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet