Duong’s Story: Đem câu chuyện cũ họa đôi ba dòng!

Dự định tạo một blog cá nhân nhen nhóm trong đầu mình từ lâu lắm rồi. Thế nhưng lúc đó chưa hiểu bản thân muốn gì, viết gì. Thế nên ý nghĩ về việc làm một blog chợt lóe rồi cũng dần tắt hẳn. Nhiều năm sau đó, mình chẳng còn nghĩ về blog nữa. […]