Nhật ký: Mình đã tạo blog cá nhân như thế nào?

Chỉ hơn hai tuần, mình đã có một “ngôi nhà nhỏ” thuộc về riêng mình. Hành trình tạo blog cá nhân bắt đầu từ con số 0, không tính toán, không lên kế hoạch, không biết tạo dựng và thiết kế website… vậy mà kết quả lại thành công hơn mong đợi. Kết quả đã […]