Lộ trình viết cơ bản cho người mới bắt đầu 

Bạn muốn tìm kiếm một lộ trình cơ bản dành cho người viết? Bạn muốn kiếm tiền từ viết trong khi chưa biết bắt đầu từ đâu, nên thực hành chủ đề nào? Thông qua những trải nghiệm của bản thân, mình tin lộ trình này sẽ giúp bạn đi từ con số 0 trở […]