Cách phát hiện ý tưởng viết thú vị từ cuộc sống

Nhiều người viết thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng có ý tưởng hay để kể. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng nếu đang theo đuổi viết lách, bạn có thể sẽ trải qua tình huống này. Để sản sinh ý tưởng mỗi ngày không phải là […]