Những cuốn sách về viết lách đáng đọc trong năm 2023

Ngày cuối năm, mình dành thời gian để đọc nhiều hơn thay vì viết. Trong những cuốn sách về viết lách đáng đọc dưới đây, có một số mình đã từng đọc qua và rút ra nhiều kiến thức hữu ích. Nếu bạn muốn trở thành freelance writer hay đơn giản là muốn viết tốt […]