Có một Sa Pa thu nhỏ giữa núi rừng Tây Giang

Chúng tôi đi theo lộ trình quen thuộc từ Đà Nẵng qua Đông Giang đến Tây Giang. Con đường đèo quanh co khúc khuỷu và vô cùng khó đi nhưng không phải vì thế mà chúng tôi dễ dàng từ bỏ. So với cuối tuần phải bon chen hối hả nơi thành thị xô bồ, […]