10 đầu sách hay về viết lách giúp bạn trở thành freelance writer

Tròn 11 tháng viết blog, hơn 6 tháng nỗ lực viết chuyên nghiệp đã mang đến cho mình những quả ngọt đầu tiên. Tất cả không chỉ đến từ sự chăm chỉ, kiên trì mà còn là việc tìm đúng đầu sách hay về viết lách để đọc và học. Hơn một nửa cuốn sách […]