Nên có một chiếc blog cá nhân nếu bạn muốn làm freelance writer

Là một freelance writer, đôi khi bạn sẽ gặp khó khăn trong việc quảng cáo dịch vụ, sản phẩm. Tuy nhiên nếu có một chiếc blog cá nhân, bạn dễ dàng lan tỏa nội dung đến với độc giả/khách hàng. Độc giả sẽ đọc được những thông tin hữu ích mà bạn chia sẻ, khách […]