Nên có một chiếc blog cá nhân nếu bạn muốn làm freelance writer

Là một freelance writer, đôi khi bạn sẽ gặp khó khăn trong việc quảng cáo dịch vụ, sản phẩm. Tuy nhiên nếu có một chiếc blog cá nhân, bạn dễ dàng lan tỏa nội dung đến với độc giả/khách hàng. Độc giả sẽ đọc được những thông tin hữu ích mà bạn chia sẻ, khách […]

6 blog, website về viết lách giúp bạn thêm nguồn cảm hứng sáng tạo

Tháng 6.2022, mình bắt đầu thực hiện dự án giới thiệu những blog, website về viết lách trên duongstory.com. Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã giới thiệu được 21 trang blog/web và mình tin con số này sẽ ngày càng tăng lên nữa. Mục đích của mình khi tạo ra dự án này […]