Kể chuyện giúp mình có khách hàng như thế nào?

Đầu năm 2023, mình có 3 khách hàng mới liên hệ để hợp tác xây dựng nội dung cho thương hiệu. Điều bất ngờ là cả 3 khách hàng này không phải mình tự đi tìm mà là khách hàng tự tìm đến. Để đi một hành trình dài từ việc đi kiếm khách hàng […]

Sử dụng kỹ thuật storytelling để viết cho chính mình

Sử dụng kỹ thuật storytelling là một trong những cách hiệu quả nhất để thu hút độc giả. Cho dù đó là câu chuyện hư cấu hay phi hư cấu, viết bằng chữ hoặc truyền tải qua âm thanh, video, những nội dung được tạo ra từ storytelling kết nối với độc giả và có […]